Katalog adresów internetowych

Tadeusz Bury homepage


Jeśli nie odnajdziesz ciekawych dla siebie adresów,
skorzystaj ze szperaczy internetowych

AltaVista


SZPERACZE INTERNETOWE

ARCHEOLOGIA | AUDIO | BANKI | BIBLIOTEKI | BIOLOGIA | BUDOWNICTWO | CZASOPISMA | EDUKACJA | ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI | FANTASTYKA | FILM | FTP | GEOGRAFIA | GRY | I*EARN | INTERNET | INSTYTUTY NAUKOWE | KOMPUTERY / OPROGRAMOWANIE | KOSMOS | LITERATURA | MEDYCYNA | MIASTA | MOTORYZACJA | MUZEA | MUZYKA | PC links | POGODA | RADIO | RELIGIE | RÓŻNE | SKLEPY | SPORT | TARGI / WYSTAWY | TELEKOMUNIKACJA | TELEWIZJA | TURYSTYKA | UFO | WOJSKO | WYDAWNICTWA
POZNAJ ŚWIAT

Wirtualna
PolskaE D U K A C J A


| AWANS | KONKURSY | SZKOŁY | ZIELONE SZKOŁY |

 • www.onelist.com/directory/7 1 ONELIST - EDUCATION
 • www.3com.pl/prasa/information/2002/3c_20020314.html 3Com dla polskich szkół
 • www.pckurier.pl/akademia AKADEMIA PC Kuriera
 • www.albion.pl Albion - MULTIMEDIA
 • edu.apple.pl Apple w edukacji
 • www.baltie.com Baltie
 • www.wodip.opole.pl/baltie Baltie [PL]
 • www.ict-edu.sk/cib Baltie - Informatyka Twórcza z Baltie[PL]
 • republika.pl/m_n Baza prac magisterskich [Marcin Nowakowski]
 • www.abc.com.pl/serwis/du/1998/0973.htm BHP - praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
             (Dz.U. Nr 148, poz.973, z dnia 10.12.1998 r.).
 • bhp.zce.szczecin.pl BHP - Bezpieczna Szkoła [ZCE, Szczecin]
 • www.biblioteka.edu.pl Biblioteki Interkl@sy
 • www.biologia.pl Biologia molekularna i biologia komórki
 • stencel.wsl.edu.pl/biol Biologia - testy interaktywne (Renata Stencel)
 • www.wiw.pl/biologia Biologia - Wirtualny Wszechœwiat
 • www.cke.edu.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • klubarrupe.topnet.pl Arrupe [Gdynia]
 • www.calaposkaczytadzieciom.pl Cała Polska czyta dzieciom
 • www.ckj.edu.pl/cee Centrum Edukacji Ekologicznej [Kwidzyn]
 • www.cen.gda.pl Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • www.ckj.edu.pl Centrum Edukacji Komputerowo-Językowe [Kwidzyn]
 • www.cmppp.edu.pl Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • www.man.lodz.pl/CHEMFAN CHEMfan
 • chemia.panoramix.net.pl C H E M I A
 • www.chemia.px.pl chemia - DOCENT ONLINE
 • www.cisco.com/pl/cnap Cisco Networking Academy
 • www.combidata.com.pl COMBIDATA
 • www.edukacja.com DC EDUKACJA
 • www.ok.pl/men DC EDUKACJA - szkolenia finansowane przez MEN (wakacje 1999)
 • www.domino.ok.pl/lupa DC EDUKACJA - LUPA (Internetowy Serwis Informacyjny Pod Lupą)
 • interklasa.ok.pl DC EDUKACJA - Pracownia internetowa w każdym gimnazjum
 • www.chemia.px.pl DOCENT ONLINE - chemia
 • dolinka.szkola.net DOLINKA - Serwis Internetowy dla Dzieci
 • dysleksja.univ.gda.pl dysleksja (Polskie Towarzystwo Dysleksji)
 • www.abc.com.pl/serwis/publik.htm Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • www.eduforum.pl eduFORUM

 • www.btx.key.net.pl/edutrip.html EDUKACYJNE WYPRAWY (woj.pomorskie)

 • antenor.pol.lublin.pl/~ecdl ECDL - European Computer Driving Licence (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)
 • ecdl.idn.org.pl ECDL - European Computer Driving Licence (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)
 • main.amu.edu.pl/~bentos/archiwum/index.htm e-DEUTSCH (archiwum)
 • main.amu.edu.pl/~bentos/e-Deutsch/index.htm e-DEUTSCH LEKCJE JĘZYKA NIEMIECKIEGO e-deutsch.koti.com.pl
 • www.edu.tnet.pl EDUKACYJNY INTERNET W t'net
 • eduseek.ids.pl eduseek (IDS - Internet Data System)
 • www.agenda21.pl Ekologiczny konkurs "Agenda 21 - czyli co?"
 • aw.gda.pl/emrowa e-MRÓWA
 • english-centre.com.pl ENGLISH-CENTRE (efektywne uczenie się języka angielskiego)
 • fizyka.cavern.com.pl F I Z Y K A
 • www.fnp.org.pl FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
 • www.futurekids.pl FUTUREKIDS
 • www.proszynski.com.pl/ksiazki/gimnazjum/index.html GIMNAZJUM - podręczniki Wyd. Prószyński i S-ka
 • www.glos.pl GŁOS NAUCZYCIELSKI
 • gotowce.koti.com.pl GOTOWCE (Strona ze ściągami i gotowcami z zakresu liceum ogólnokształcącego)
 • web.uvic.ca/hrd/halfbaked Hot Potatoes - narzędziowy program edukacyjny do tworzenia testów, krzyżówek,...
 • www.man.poznan.pl/~kasia/humor.htm HUMO R ZESZYTÓW
 • I*EARN I*EARN - Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych
 • www.interkamp.pl interk@mp - Letnie Obozy Naukowe
 • rhea.ids.pl/iearn I*EARN International Education And Resource Network
 • www.ids.gda.pl IdS - Internet dla Szkół TRÓJMIASTO
 • www.iinte.edu.pl Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
 • www.uwb.edu.pl/home/Internet INTERNET - podręcznik online (Elwira Śliwińska, Uniwersytet w Białymstoku)
 • alice.ci.pwr.wroc.pl/internet Internet Guide - PRZEWODNIK PO INTERNECIE (Zakład Informatyki Politechniki Wrocławskiej)
 • codn.edu.pl/nowy_ise/ Internetowy Serwis Edukacyjny
 • kangurgda.republika.pl Kangur - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny (Gdańsk)
 • www.zce.szczecin.pl/prawo/ustawy/kartan Karta Nauczyciela - USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357
 • www.dzieci.com.pl KOLOROWE STRONY (dla dzieci)
 • www.media.mtl.pl komputerek (miesięcznik komputerowy dla dzieci)

  K O N K U R S Y
 • www.cem.com.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
 • www.koweziu.edu.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • www.wsip.com.pl/serwisy/reforma/arch/ref62.htm KREATOR (informacje na stronach WSiP)

  K U R A T O R I A
 • www.polska.pl/nauka/komputerowe.html Kursy komputerowe
 • www.lama.org.pl L@MA - Dedykowana Uczniom Poczta Elektroniczna LAMA
 • www-mag.com.pl/porady/edukacja/index.shtml LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - subskrypcja w internecie (WWW magazyn internetowy)
 • www.lekcje.pl lekcje.pl - korepetycje
 • linux.com.pl/LwS/inc/lws.php Linux w szkole - konferencja (Warszawa, 2002.11.13)
 • www.okno.pw.edu.pl/mewa-new/mewa_nr_1/mewa_nr_1.php Magazyn Edukacji Wirtualnej (OKNO)
 • www.aquapoland.pro.onet.pl/ekologia2.html Mapa czystości polskich rzek
 • www.meble-szkolne.com.pl Meble szkolne
 • www.men.waw.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • www.menis.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 • ocw.mit.edu MIT (Massachusetts Institute of Technology) OpenCourseWare edukacja w Internecie
 • www.microsoft.com/poland/MOLP/default.htm MOLP - Otwarta Licencja Microsoft

  M O N T E S S O R I
 • http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/html/dzial.o..html Muzeum Narodowe w Gdańsku - DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
 • nahliksoft.com.pl NAHLIK soft (e-TEACHER ENGLISH, e-TEACHER DEUTSCH, MISTRZ KLAWIATURY,...)
 • www.polska.pl/nauka NAUKA I OŚWIATA
 • www.koweziu.edu.pl/nez/rys_edu.htm nowa EDUKACJA ZAWODOWA (czasopismo)
 • www.ofek.com.pl OFEK - WIELKOPOLSKA (Ogólnopolska Federacja Edukacji Komputerowej)
 • www.ocen.edu.pl Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej
 • www.oke.krakow.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • www.mimuw.edu.pl/OI Olimpiada Informatyczna
 • www.oup.co.uk/elt Oxford University Press ELT (English Language Teaching)
 • www.nexus.optimus.com.pl OPTIMUS nexus
 • www.opm.pl OPTIMUS Pascal MULTIMEDIA
 • www.oeiizk.waw.pl Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 • www.perspektywy.com.pl PERSPEKTYWY on line (miesięcznik edukacyjny)
 • www.cci.lodz.pl/phare P H A R E Fiesta II Integracja Polski z Unią Europejską
 • www.profesor.pl profesor.pl serwis edukacyjny
 • www.progman.com.pl PROGMAN (oprogramowanie dla szkolnej administracji)
 • www.sita.pl SITA ROK NAUKI W TYDZIEŃ
 • T E C H N I K A / I N F O R M A T Y K A PROGRAMY NAUCZANIA Technika/Informatyka
 • www.ppwk.com.pl Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. Wielki Mutimedialny Atlas Świata
 • www.pjwstk.waw.pl Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 • www.kuratorium.lublin.pl/prac_int PRACOWNIA INTERNETOWA W KAŻDEJ GMINIE
 • www.przyrodnik.grafinet.com.pl PRZYRODNIK - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
 • www.przyrodnik.com PRZYRODNIK - Serwis Edukacyjny
 • www.complex.com.pl/~bartom PUH "BarTom" - podręczniki dla nauczycieli
 • www.gdynia.pl/?co=pie PIE - Punkt Informacji Europejskiej w Gdyni
 • www.razem.pl RAZEM - Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny

  S B S
 • www.fraza.com.pl/slownik.htm Słownik Terminów Muzycznych
 • www.warman.com.pl/~socrates SOCRATES
 • www.oswiata.solidarnosc.prv.pl Solidarność
 • www.univ.waw.pl/skos Stowarzyszenie Komputer w Szkole (SKOS)
 • www.nauczyciele.pl Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiebiorczoœci i Edukacji Ekonomicznej
 • www.dzieci.org.pl Strona Dzieci Sprawnych Inaczej
 • dzieci.rak.krakow.pl Strona Dzieci Sprawnych Inaczej
 • www.eti.pg.gda.pl/cku/sp/im Studium Podyplomowe INTERNET I MULTIMEDIA (Politechnika Gdańska)
 • www.ii.uni.wroc.pl/~syslo Maciej M. Sysło (Uniwersytet Wrocławski - Instytut Informatyki)
 • www.zamosc.ids.edu.pl/~odn/odn/pmiipz/infor/kursy.html Szkolenia informatyczne dla nauczycieli w 1998 roku
 • www.mpr.nets.pl/tablice/tablice.htm Tablice rybne
 • www.tk.pl TELEKOMPUTER red.Tomasz Pyć
 • www.advanced.org/thinkquest Think Quest
 • www.thinkquest.pl Think Quest (wersja polska)
 • www.szkola.tpi.pl tp.internet (bezpłatne konta dla uczniów)
 • www.interklasa.pl/portal/dokumenty/chem/chemia1/Uklad/uklad.htm Układ okresowy pierwiastków
 • www.chemia.px.pl/uklad Układ okresowy pierwiastków
 • www.unicef.pl UNICEF
 • www.univ.gda.pl/stupod.htm Uniwersytet Gdański - studia podyplomowe
 • www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl Uniwersytet Wirtualny
 • www.ii.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski Instytut Informatyki
 • www.vulcan.edu.pl Vulcan
 • www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements WebElements - układ okresowy pierwiastków na Uniwersytecie w Sheffield Start WebElements
 • www.webelements.com WebElements
 • www.wszib.pl Witryna Studentów Zarządzania i Bankowości
 • krakwom.bci.krakow.pl Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie
 • ld3.petrochemia.pl/wom/ Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Płocku
 • www.wsm.gdynia.pl Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (Akademia Morska)
 • www.lublin.pl/iwsz14 XIV Konferencja "Informatyka w Szkole" (Lublin, 16 - 19 września 1998)
 • www.kiss.pl XV Konferencja "Informatyka w Szkole" (Katowice, 24 - 27 września 1999)
 • www.iwsz16.edu.ptc.pl XVI Konferencja "Informatyka w Szkole" (Mielec, 19 - 22 września 2000)
 • www.mielec.pl/iwsz17 XVII Konferencja "Informatyka w Szkole" (Mielec, 19 - 22 września 2001)
 • www.uni.torun.pl/iwsz18 XVIII Konferencja "Informatyka w Szkole" (Toruń, 18 - 21 września 2002)
 • iwsz19.zce.szczecin.pl XIX Konferencja "Informatyka w Szkole" (Szczecin, 10 - 13 września 2003)
 • www.encyklopedia.pl WIEM WIELKA INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA online
 • www.wodip.opole.pl Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (Opole)
 • www.wychowanietechniczne.pl Wychowanie Techniczne
 • www.wsip.com.pl WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • www.abc.com.pl/serwis/serwis.htm Wydawnictwo ABC - Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie,...
 • www.aidemmedia.pl Wydawnictwo Aidem Media (Bolek i Lolek, Koziołek Matołek, Reksio, Baltazar Gąbka oraz Pomysłowy Dobromir)
 • www.czarnykruk.com.pl Wydawnictwo "Czarny Kruk", Bydgoszcz zamówienia On-Line
 • www.edition2000.com.pl Wydawnictwo Edition 2000
 • www.juka-91.com.pl Wydawnictwo JUKA-91
 • www.migra.pl Wydawnictwo MIGRA (Grażyna Koba)
 • www.mikom.com.pl Wydawnictwo MIKOM zamówienia On-Line
 • www.rubikon.krakow.pl Wydawnictwo RUBIKON
 • www.veda.com.pl Wydawnictwo Veda (m.in. lekcje wychowawcze)
 • www.task.gda.pl/wyklady Wykłady w Internecie
 • www.ptm.edu.pl Wyposażenie Placówek Oświatowych
 • www.wyzwania.org.pl WYZWANIA Serwer Edukacyjny
 • www.wsp.bydgoszcz.pl Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
 • www.zce.szczecin.pl Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne
 • www.btx.key.net.pl/zsws.html Zielona Szkoła w Schodnie
 • www.zipsoft.com.pl Zip Soft_s.c. (Dyktando, Komputerowy Słownik Angielsko-Polski, Phobos'99)
  [I N D E X]

  ENCYKLOPEDIE / SŁOWNIKI


 • www.britannica.com BRITANNICA (on line)
 • www.dict.pl Słownik DICT (polsko-angielski, angielsko-polski)
 • www.digipedia.pl DIGIPEDIA - Encyklopedia Techniki Cyfrowej
 • definicje.digipedia.pl DIGIPEDIA - Wortal Technik Cyfrowych (HELION)
 • encarta.msn.com/find/find.asp ENCARTA online
 • www.apnet.com/embryo/repope.htm Encyclopedia of Reproduction
 • encyklopedia.interia.pl Encyklopedia Internautica (Interia)
 • www.reporter.pl/encyklopedia Encyklopedia Internetu (on line)
 • www.cyfronet.krakow.pl/MPK Encyklopedia Krakowskiej Komunikacji
 • www.fogra.com.pl/encyklopedia/ ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA (on line)
 • www.interklasa.pl/portal/dokumenty/chem/chemia1/index.htm Encyklopedia Układu Okresowego Pierwiastków
 • encyklopedia.wp.pl Encyclopedia wp.pl (PWN)
 • dict.tu-chemnitz.de German <-> English Dictionary
 • helionica.pl HELIONICA - sieciowa encyklopedia informatyki (HELION)
 • helionica.pl JOLLO - Translation online
 • leksykon.koti.com.pl Leksykon Internetu (on line) [MIKOM]
 • nowemedia.home.pl Leksykon Terminów Prawno-Komputerowych - NoweMEDIA
 • webmaster.pckurier.pl/leksykon.html Leksykon Webmastera
 • www.lexpolonica.pl/ LexPolonica
 • galaxy.uci.agh.edu.pl/~polak/slownik Mały słownik ANGIESKO-POLSKI
 • www.m-w.com Merriam-Webster OnLine
 • nowemedia.home.pl NoweMEDIA (Leksykon Terminów Prawno-Komputerowych)
 • www.fizyka.edu.pl OMIKRON - serwis fizyczny
 • www.matma.net.pl OMIKRON - serwis matematyczny
 • www.ectaco.com/online Online Dictionaries
 • synonimy.sourceforge.net Polski Słownik Synonimów
 • www.enter.pl/slownik Słownik komputerowy A - Z (ENTER)
 • www.cyberdude.net/dictionary.html Słownik komputerowy ANGIESKO-POLSKI
 • www.pieski.tukan.pl/slownik/slownikhtml.html Słownik kynologiczny
 • elektronika.nowoczesna.w.interia.pl/dict.html Słownik Terminów - Elektronika Nowoczesna
 • www.fraza.com.pl/slownik.htm Słownik Terminów Muzycznych
 • leksykony.interia.pl Słowniki Encyklopedyczne (Interia)
 • slowniki.onet.pl Słowniki (Onet)
 • www.centrumxp.pl/Slownik Słownik Informatyczny (CentrumXP)
 • www.wsip.com.pl/sli Szkolny Leksykon Informatyczny
 • www.komputerswiat.pl/leksykon Szkolny Leksykon - Komputer Świat on-line
 • www.translate.pl Technologia ciągłego tłumaczenia
 • www.encyklopedia.pl WIEM WIELKA INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA online
 • wiem.onet.pl WIEM WIELKA INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA online (onet.pl)
 • pl.wikipedia.org/wiki Wikipedia Wolna encyklopedia
  [I N D E X]

  Napisz do mnie Webmaster - Tadeusz Bury


  Strona utworzona dnia 25-01-1998
  przy pomocy programu Pajączek 3.0.1 lt