Stacja Limnologiczna

Uniwersytetu Gdańskiego

w Borucinie

Tadeusz Bury homepage
Informacje ogólne

      Stacja terenowa Zakładu Limnologii UG położona jest w centrum części Pojezierza Kaszubskiego, we wsi Borucino nad Jeziorem Górnym Raduńskim. Jej otoczenie stanowi typowy krajobraz młodoglacjalny, z charakterystycznymi formami ukształtowania terenu jak wzgórza moreny czołowej, faliste powierzchnie moreny dennej, równiny sandrowe oraz rynny subglacjalne wypełnione wodami licznie tu zgrupowanych jezior. Stacja leży w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz strefy ochronnej ujęcia wodnego dla miasta Gdańska w Straszynie na rzece Raduni.

          

      Środowisko geograficzne zlewni górnej Raduni zachowało wiele cennych walorów przyrodniczych, chronionych w kilkunastu rezerwatach. Szczególnie interesujący krajobrazowo jest zespół 14 rynnowych jezior raduńsko-ostrzyckich, które tworzą zwarty ciąg o długości blisko 35 km.

      Położenie pośród lasów i jezior jest gwarancją ciszy i spokoju oraz zapewnia wiele niezapomnianych wrażeń dla przybywających tu chętnie wędkarzy, grzybiarzy i żeglarzy.

Działalność Stacji

      Stacja w Borucinie istnieje od 1959 roku jako terenowa placówka badawczo-dydaktyczna kierunku geografii UG (uprzednio WSP). Jej profil naukowy wyznacza głównie problematyka limnologiczna, rozwijana na drodze terenowych badań jezior Pojezierza Pomorskiego. Podstawowym celem tych badań, obejmujących blisko 150 wybranych zbiorników, jest rozpoznawanie współczesnych, naturalnych i antropogenicznych, przemian ekosystemów jeziornych oraz sformułowanie przyrodniczych podstaw niezbędnej ochrony.

Fot. archiwum

      Integralną część Stacji stanowi ogródek meteorologiczny, w którym prowadzone są codziennie pomiary standardowych parametrów meteorologicznych. Stacja włączona jest do sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej, między innymi jako jedyny na Pojezierzu Pomorskim posterunek pomiarów parowania z wolnej powierzchni wody.

      Wykorzystanie dydaktyczne Stacji wiąże się zasadniczo z organizacją terenowych ćwiczeń przedmiotowych (hydrologia, meteorologia, geomorfologia i topografia) jak również praktyk specjalizacyjnych i magisterskich dla studentów geografii UG.

Warunki lokalowe

      Na terenie Stacji znajdują się dwa budynki mieszkalne, zabudowanie garażowo-gospodarcze oraz hangar na sprzęt pływający. Jednorazowo istnieje możliwość zakwaterowania około 25 gości w pokojach 5-6 osobowych (standard turystyczny), z zapleczem gospodarczo-sanitarnym obejmującym kuchnię, jadalnię oraz węzeł sanitarny (WC, natryski). Stacja oferuje ponadto 10 miejsc o podwyższonym standardzie w pokojach 2-3 osobowych. Goście mają możliwość korzystania ze świetlicy oraz, w miarę potrzeb, z sali dydaktycznej a także laboratorium analiz hydrochemicznych.

Oferty dla gości

      Położenie, dogodny dojazd autobusami komunikacji PKS oraz warunki lokalowe Stacji umożliwiają organizację:

 • specjalistycznych kursów, konferencji oraz sesji naukowych w zakresie problematyki limnologicznej i ochrony środowiska
 • obsługi wycieczek grup szkolnych i studenckich (zwiedzanie obiektu)
 • terenowych zajęć dydaktycznych dla tzw."zielonych szkół"
 • wymiennych lub zlecanych praktyk studenckich z zakresu hydrologii oraz limnologii
 • plenerów fotograficznych, malarskich, rzeźbiarskich
 • szkoleń oraz kursów żeglarskich, nurkowania,...

  KONTAKT:

  Zakład Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego
  R.Dmowskiego 16a
  80-264 Gdańsk
  tel.:(0 58) 341 00 61
        Stacja Limnologiczna
  83-300 Borucino
  tel.:(0 58) 684 52 16

  [1998.09]


  Webmaster