Jan Michalewski i Kresy

Tadeusz Bury homepage


Edward Gross - "Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii" [ISBN 83-87710-12-1]

Edward Prus - "Legenda Kresów"

Wrocław, 25.IX.1999 Odsłonięcie pomnika POLAKOM POMORDOWANYM PRZEZ UPA

Bronisław Szeremeta - "Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia" [ISBN 83-904105-9-1]


Kresy-Siberia

www.kresy.w.pl

Paul Havers historia rodziny

www.kresy.co.uk by Paul Havers

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju
Napisz