Gołubieński Ogród Botaniczny

w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Tadeusz Bury homepage


Gołubieński Ogród Botaniczny strona główna

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA DZIAŁÓW I KWATER
GOŁUBIEŃSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

D z i a ł    e k o l o g i c z n y

  1. Osobliwości florystyczne, wybrane zbiorowiska i kolekcje ekologiczne

1.1100 Osobliwości i zbiorowiska ekologiczne

K 1.1101 Osobliwości flory Pomorza w zbiorowiskach niżowych i podgórskich

(1-4/3125,3136,51; 1-7/21,22,32; 1-8/111; 1-9/112,12; 1-12/512gr1.1,512gr1.2,512gr2,72,723SA3 )

K 1.1102 Rośliny zbiorowisk wodnych i szuwarowych (1-1/111; 1-4/312,3124,3126,3127,3128; 1-6/111.112)

K 1.1103 Zbiorowiska torfowisk mszysto-turzycowych (1-8/1313,211,221)

K 1.1104 Zbiorowiska wydm nadmorskich i łąk halofilnych (1-1/41; 1-6/21)

K 1.1105 Zarośla szerokolistnych wierzb i krzewinek (1-12/311)

K 1.1106 Zbiorowiska wilgotnych użytków zielonych łąk kośnych (1-7/31)

K 1.1107 Zbiorowiska kserotermiczne (1-7/612,613; 1-10/111)

1.1200 Kolekcje roślin różnorodnych zbiorowisk górskich / alpinaria /

1.1210 Rośliny górskie z podłoży wapiennych

K 1.1211 Różnorodne zbiorowiska wapiennych gór Polski(1-1/51,61; 1-5/112,221; 1-7/41,611; 1-8/13; 1-11/1113,

1124; 1-12/511SA1.1,511SA3.3,511SA3.4,723SA5,723SA5.1,723SA5.3)

K 1.1212 Endemity, subendemity i osobliwości Tatr i Karpat

K 1.1213 Endemity i osobliwości Pienin

K 1.1214 Ogólnokarpacka roślinność nawapienna

K 1.1215 Roślinność alpejska obszarów holarktycznych A,B,C

1.1220 Rośliny górskie z podłoży bezwapiennych

K 1.1221 Różnorodne zbiorowiska bezwapiennych gór Polski ( 1-1/521,621,631; 1-5/111,211; 1-7/23,3211,322,

511SA1,5111,5112,5113,5114; 1-8/2213,2214,2221; 1-9/111; 1-11/1111,1112,1114,1115,1116,1117,

1118,1119,112,1125; 1-12/511SA1.2,SA3.2, 721gr2.2,gr2.3, 723SA1.1,SA3.3,SA3.4,SA5.2)

K 1.1222 Endemity i subendemity Karpat z podłoży bezwapiennych (1-1/6211)

K 1.1223 Osobliwości flory Sudetów (1-1/6212)

K 1.1224 Roślinność różnych środowisk gór Polski

K 1.1225 Roślinność niewapiennych gór Europy

K 1.1226 Roślinność niewapiennych gór obszarów holarktycznych

1.1300 Kolekcje ekologiczne

K 1.1301 Kolekcje storczyków

A Storczyki zbiorowisk łąkowych

B Storczyki zbiorowisk leśnych

K 1.1302 Kolekcja goryczek obszarów holarktycznych

K 1.1303 Kolekcja paproci obszarów holarktycznych

Uwagi: Wybrane rodzaje zbiorowisk roślinnych Polski wprowadzane do ogrodu podano w nawiasach w postaci kodów. Ich rozwinięte ujęcie przedstawia dołączony wykaz rodzajów zbiorowisk. Szczegółowe zawartości zbiorowisk ogrodu ukazują poszczególne plany kwater ekologicznych.

D z i a ł    r o ś l i n    l e c z n i c z y c h

K 2.1 Kolekcja roślin leczniczych

D z i a ł    r o ś l i n    o z d o b n y c h

  1. Kolekcje bylin

K 3.1001 Kompozycje najpiękniejszych bylin ozdobnych

A “Wstęga Kaszubska”

B Kompozycja bylin z dominacją liliowców

C Zestaw niskich bylin światłolubnych

K 3.1002 Kolekcja roślin ciepłolubnych i egzotycznych

K 3.1003 Byliny cieniolubne A,B

K 3.1004 Kolekcja traw ozdobnych

K 3.1005 Ogród wodny A,B,C,D+E+F

  1. Ogród dendrologiczny - gatunki i odmiany uprawne drzew i krzewów o charakterze ozdobnym

3.2100 Część centralna

K 3.2101 “Żywotnikowe kolumny”

K 3.2102 “Iglasta ściana”

K 3.2103 Kolekcja różaneczników

K 3.2104 Kolekcje krzewinek i drobnych bylin wrażliwych na mrozy A,B

K 3.2105 Kolekcja niskich krzewów i krzewinek zimozielonych z udziałem osobliwości rodziny wrzosowatych

K 3.2106 “Zielona altana”

K 3.2107 Trejaż z kolekcją aktinidii

K 3.2108 Kolekcja jałowców pod jodłą Arnolda

K 3.2109 Kolekcja powojników w architekturze tarasu wypoczynkowego

K 3.2110 Karłowate formy krzewów iglastych i liściastych w towarzystwie niskich bylin A,B

K 3.2111 Szpaler żywotników, cyprysików i azalii

K 3.2112 Kolekcja rzadkich krzewów ciepłolubnych

K 3.2113 Magnolie z podszytem bylin ciepłolubnych

K 3.2114 Rośliny drzewiaste wystawiane do ogrodu na okres lata

3.2200 Część północno-wschodnia

K 3.2201 Kolekcja drzew i krzewów iglastych wrażliwych na mrozy

K 3.2202 Kolekcja nagozalążkowych z udziałem drzew i krzewów o osobliwych cechach formy, pokroju, barwy

K 3.2203 Szpaler wielu rodzajów drzew i krzewów iglastych

3.2300 Część południowo-zachodnia

K 3.2301 Ogród skalny A,B,C,D,E+F

K 3.2302 Grupa omżynów

K 3.2303 Aleja pnączy

K 3.2304 Ekspozycja tła polany ogrodu dendrologicznego

A - gatunki i odmiany drzew i krzewów iglastych i liściastych

B - ekspozycja ozdobna drzew i krzewów iglastych

K 3.2305 Krzewy liściaste wyróżniające się barwami liści, kwiatów, owoców, pędów oraz krzewy zimozielone z

domieszką drzew i krzewów iglastych

K 3.2306 Kolekcja osobliwości dendrologicznych A,B

A r b o r e t u m

  1. Kolekcje dendrologiczne

4.110 Krzewy liściaste z domieszką rzadkich drzew posadzonych zgodnie z obszarami państwa holarktycznego

K 4.111 Obszar wokółbiegunowy północny Europy

K 4.112 Obszar wokółbiegunowy północny Azji

K 4.113 Obszar wokółbiegunowy północny Ameryki Północnej

K 4.114 Obszar wschodnioazjatycki

K 4.115 Obszar atlantycko-północnoamerykański

K 4.116 Obszar Gór Skalistych

K 4.117 Obszar irano-turański

K 4.118 Obszar sonorski / madreański /

 

4.120 Pinetum - kolekcje drzew i krzewów iglastych określonych obszarów państwa holarktycznego

K 4.121 Obszar wokółbiegunowy północny Europy

K 4.122 Obszar wokółbiegunowy północny Azji /Syberia, Kamczatka/

K 4.123 Obszar wokółbiegunowy północny Ameryki Pn /Kanada, Alaska /

K 4.124 Obszar wschodnioazjatycki /Japonia, Korea, wsch. Chiny/

K 4.125 Obszar atlantycko-północnoamerykański /pn-wsch.część Ameryki Pn. Nad Missisipi/

K 4.126 Obszar Gór Skalistych /środ-zach. część Ameryki Pn./

K 4.127 Obszar irano-turański /Iran do środ. Chin, Mongolia/

K 4.128 Obszar sonorski /pd-zach. Ameryka Pn.: Kalifornia, Kolorado, pn. Meksyk/

4.130 Geografia roślin - drzewa i krzewy liściaste i iglaste wybranych obszarów państwa holarktycznego

K 4.131 Obszar wokółbiegunowy północny Europy

K 4.132 Obszar wokółbiegunowy północny Azji

K 4.133 Obszar wokółbiegunowy północny Ameryki Północnej

K 4.134 Obszar wschodnioazjatycki

K 4.135 Obszar atlantycko-północnoamerykański

K 4.136 Obszar Gór Skalistych

K 4.137 Obszar irano-turański

K 4.138 Obszar sonorski

4.140 Założenia parkowe

K 4.141 Park dendrologiczny A,B,C,D

4.150 Otuliny arboretum - różnorodne grupy drzew i krzewów

K 4.151 Kolekcja drzew i krzewów znoszących zacienienie

K 4.152 Kolekcja drzew mieszanych z podszytem krzewów

K 4.153 Szpaler drzew i krzewów iglastych

K 4.154 Szpaler drzew iglastych

K 4.155 Otulina pd-zach. geografii roślin

K 4.156 Otulina pd-wsch. geografii roślin

K 4.157 Otulina pn-wsch. geografii roślin

K 4.158 Otulina pn-zach. geografii roślin

  1. Drzewostan naturalny

K 4.201 Lasek bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz

Z a d r z e w i e n i a

K 5.1 Zieleń dziedzińca

K 5.2 Żywopłot pod ogrodem

K 5.3 Zieleń pod lasem

Objaśnienia:

Znaczenie kodów zastosowanych w dziale ekologicznym ogrodu określających przyjęte zakresy systematyczne zbiorowisk roślinnych Polski:

1

1

1

1

1

1

gr.

1

1

                 

dział

ogrodu

rodzaj

zbiorowiska

klasa

CL

rząd

O

związek

All

zespół

Ass

 

grupa

podgrupa

Wprowadzone do ogrodu wybrane jednostki systematyczne wyżej wymienionych zbiorowisk tworzą naturalizowane płaty roślin i oznaczone są stosownym kodem. Sporządzono na podstawie systematyki zbiorowisk roślinnych wg Wł. Matuszkiewicza [PWN Wa-wa 1984]Wyk. ZB 30.XI.1997