Gołubieński Ogród Botaniczny

w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Tadeusz Bury homepage


Dyr.Zbigniew Butowski; 83-316 Gołubie Kaszubskie, Botaniczna 21, tel. 058 684 36 08 , tel. kom. 0 600 872 501
2006 rok Gołubieński Ogródu Botaniczny (charakterystyka, ZWIEDZANIE)
Struktura (1997 r.) Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego
    Ogród położony jest na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Gołubie, gmina Stężyca. Na obszarze 2.12 ha zgromadzono kolekcję roślin liczącą ok.3500 gatunków i odmian (w tym 140 gatunków prawnie chronionych).

    CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI:

  1. Dział ekologiczny - prezentuje zbiorowisko roślin wodnych, torfowiskowych, bagiennych, łąkowych, wydmowych, stepowych, wrzosowiskowych i leśnych.
  2. Dział roślin leczniczych - gatunki roślin zawierające ciała czynne o właściwościach terapeutycznych.
  3. Dział roślin ozdobnych - odmiany uprawne bylin, krzewów i drzew.
  4. Arboretum - taksony drzew i krzewów.

    Ogród rozwija się pod patronatem Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i społeczną.

    W 1995 roku wyróżniony został medalem im.prof.B.Hryniewieckiego za upowszechnianie wiedzy botanicznej.


Wejście do ogrodu.

Jak dojechać - [ Rozkład jazdy PKP ]

Webmaster