prof. Alfred Rachalski

Tadeusz Bury homepageGdańsk, 2003-02-19


"Matadorzy i eutanaści"
[1997]
[ wersja polska ] [ wersja francuska ] [ wersja niemiecka ]
Klasyfikacja TANAZY (umierania) i TANAZJI (uśmiercania)
[VI.1998]
    [ wersja polska ]     [ wersja francuska ]     [ wersja niemiecka ]    
Trochę historii o prof.A.Rachalskim
4.20 MATADORZY... [1996 - 2001]
4.22 KATECHIZM EUTANASTY [1999]
4.25 KOMENTARZ DO TESTAMENTU [1998]
FELIETONY
2.49 CZY UŚMIERCIĆ KARĘ ŚMIERCI [2001]
3.90 PRZYBIEŻAŁ PASTUSZEK [2000]
6.5 DEKALOGI [2002]
6.10 ISLAMSKI TALIBIZM [2001]
6.12 RELIGIOSI [2002]


    Eutanazja jest to świadome uśmiercanie (świadoma tanazja), gdy zarówno jego dawca (sprawca, tanast) jak i jego biorca (doznawca, tanant) pragną tego uśmiercenia i w tym sensie uznają je, każdy za swije dobro, to znaczy oceniają je dodatnio.

    Autoeutanzja: eutanazja, gdy dawcą i biorcą jest jedna i ta sama osoba.

    Przeciwieństwem eutanazji i autoeutanazji jest takie świadome uśmiercanie, gdy dawca (tanast) ocenia je dodatnio zaś biorca (tanant) ocenia je ujemnie. Dla tego typu uśmiercania pojawia sie neologizm: matanazja.

Uwaga: W przypadkach realizacji eutanazji, autoeutanazji albo matanazji, uśmiercanie jest u ich dawców pragnieniem dominującym nad innymi pragnieniami.
jest rzeczą znamienną, że eutanazja i autoeutanazja są czymś wyjątkowym, zdarzającym się niezmiernie rzadko, w przeciwieństwie do matanazji, która bywa wydarzeniem bardzo pospolitym.

    Przykłady eutanazji:
 • uśmiercanie pacjenta konającego w przewlekłych bólach i proszącego o uśmiercenie,
 • uśmiercenie ofiary Czarnobyla - noworodka pozbawionego kończyn.
      Przykłady autoeutanazji:
 • samouśmiercenie się celem obrony swojej wspólnoty (kamikadze),
 • samouśmiercenie się celem zapobieżenia śmierci innego skazańca,
 • samouśmiercenie sie celem unikniecia dalszych cierpień fizycznych lub psychicznych
      Przykłady matanazji:
 • uśmiercenie innej osoby nie pragnącej zostać uśmierconą, celem pozyskania dla siebie lub własnej wspólnoty jakiegoś dobra, lub celem zapobieżenia utraty jakiegos dobra własnego lub dobra należacego do własnej wspólnoty.
  Więcej o eutanazji można znaleźć w książkach:


      MATADORZY I EUTANAŚCI, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, 1997.
  Autor: Alfred Rachalski urodził się w Przemyślu w Polsce w roku 1913. Kształcił się na Politechnice Warszawskiej. Był profesorem Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Lovanium w Zairze. Członek dwóch towarzystw, które walczą o prawo człowieka do godnej śmierci:
 • Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité - Francja,
 • Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben - Niemcy.
  Mieszka w Gdańsku. Podróżnik, z zamiłowania socjobiolog. Wnuk prof. Benedykta Dybowskiego - zoologa, darwinisty, sybiraka.
  Twierdzi, że bliźni jest wyrazem wieloznacznym, który oznacza ze stanowiska:
 • buddyjskiego - każda istotę w stosunku do drugiej,
 • chrześcijańskiego - każdego człowieka w stosunku do drugiego,
 • starotestamentowego - każdego mężczyznę izraelskiego w stosunku do do drugiego.
  uważa, że najłatwiej można dostrzec owe różnice znaczeniowe, próbując odpowiedzieć na pytanie: W których przypadkach ma się do czynienia z bliźnim traktowanym jako podmiot, a w których - jako przedmiot ?
      O ŻYCIU I ŚMIERCI - UPADEK ETYKI TRADYCYJNEJ, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1997.
  Autor: Peter Singer urodził się w Melbourne w Australii w roku 1946. Kształcił się na Uniwersytecie w Melbourne i w Oksfordzie. Wykładał na Uniwersytecie w Colorado w Boulder, Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine i Uniwersytecie La Trobe. Obecnie jest profesorem filozofii i wicedyrektorem Centre for Human Bioethics Uniwersytetu Monash w Melbourne.
  "...mówiąc o tradycyjnej etyce, uznającej świętość ludzkiego życia, nie ściszam głosu. Nie próbuję też ukrywać jej porażek, uciekając się do wymyślania dystynkcji pojęciowych i skomplikowanych teorii. Nie interesuje mnie dalsze łatanie i przerabianie tradycyjnego podejścia, tak byśmy mogli udawać, że ma ono nadal sens, podczas gdy tak nie jest. ... Pewne moje wnioski różnią się bardzo od panujących poglądów etycznych. Nie jest to jednak jeszce powód, aby konkluzje lekceważyć. Jeśli każda próba reformy etyki byłaby odrzucana właśnie dlatego, że jest niezgodna z uznanymi przkonaniami moralnymi, to nadal torturowalibyśmy heretyków, brali w niewolę podbite ludy i uważali, że kobiety są własnością mężów."


  Napisz do mnie Webmaster - Tadeusz Bury


  Strona utworzona dnia 25-01-1998
  przy pomocy programu Pajączek 3.0.1 lt