Andrzej Chabros i filozofia internetu

Tadeusz Bury homepageW dniu 31 grudnia 1995 roku miało miejsce spotkanie ks.prof.Andrzeja Bronka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego u swego byłego ucznia Andrzeja Chabrosa - absolwenta Wydziału Filozofii KUL w Lublinie.
Ks.prof.Andrzej Bronk był pionierem komputeryzacji KUL, zaś jego uczeń pod szyldem firmy MOTUS komputeryzował okolicznych miłośników komputeryzacji z woj.gdańskiego.
Obecnie Andrzej Chabros dzielnie walczy z komputerami omotanymi siecią Internetu.


Napisz do mnie Webmaster - Tadeusz Bury


Strona utworzona dnia 25-01-1998
przy pomocy programu Pajączek 3.0.1 lt